» STRATEJİ ƏMƏKDAŞLIQ VƏ İDARƏETMƏDƏ KOORDİNASİYA

Cənubi Qafqazda qrant təşkilatçılığı və proqram idarəçiliyi sahəsində tanınmış lider olan Avrasiya Əməkdaşlıq Fondunun veb səhifəsinə xoş gəlmisiniz. AƏF, regionda fəaliyyətlərini genişləndirməyə imkan verən proqramları, ideyaları, struktur və ekspertizası kimi başlıca resursları ilə Avrasiya Fondu (AF) Şəbəkəsinin üzvüdür

STRATEJİ ƏMƏKDAŞLIQ VƏ İDARƏETMƏDƏ KOORDİNASİYA

Bu, vətəndaş cəmiyyətinə həssas əhalinin sosial-iqtisadi hüquqlarının inkişafında daha effektiv rol oynamağına kömək etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. Təşəbbüs 2016-cı ilin oktyabr-2017-ci illin sentyabr aylarını əhatə edir və regional QHT-lərin və onların seçicilərinin ehtiyaclarını daha yaxşı həll etmək üçün müxtəlif vasitə formalarını birləşdirir.