» Strategic Cooperation and Coordination in Governance and Development

Cənubi Qafqazda qrant təşkilatçılığı və proqram idarəçiliyi sahəsində tanınmış lider olan Avrasiya Əməkdaşlıq Fondunun veb səhifəsinə xoş gəlmisiniz. AƏF, regionda fəaliyyətlərini genişləndirməyə imkan verən proqramları, ideyaları, struktur və ekspertizası kimi başlıca resursları ilə Avrasiya Fondu (AF) Şəbəkəsinin üzvüdür

Strategİc Cooperatİon and Coordİnatİon İn Governance and Development

It is designed to help civil society play a more effective role in advancing the socio-economic rights of vulnerable populations. The initiative covers the October 2016-September 2017 period and combines different forms of intervention to better address the needs of regional NGOs and their constituencies.