Cənubi Qafqazda qrant təşkilatçılığı və proqram idarəçiliyi sahəsində tanınmış lider olan Avrasiya Əməkdaşlıq Fondunun veb səhifəsinə xoş gəlmisiniz. AƏF, regionda fəaliyyətlərini genişləndirməyə imkan verən proqramları, ideyaları, struktur və ekspertizası kimi başlıca resursları ilə Avrasiya Fondu (AF) Şəbəkəsinin üzvüdür

Agri-Tourism Investment Forum

The Investment Forum will be held in Baku

The “Agri-Tourism Investment Forum” will be held in Baku on January 27, 2022 within the framework of the “AgriVision” project jointly imple…

Read More Jan 12

International specialist in the preparation of the manual

Client: Eurasia Partnership Foundation (EPF)

Description of Assignment: Mentorship in the preparation of the manual on agri / ecotourism

Duration of Assignment: 3 months

Contract Type: S…

Read More Dec 22

Avrasiya Əməkdaşlıq Fondu (AƏF) Avropa İttifaqının “Bacarıqların Artırılması və Vətəndaşların İştirakı ilə Sülh Quruculuğu: Mərhələ 2” (PeaCE-2)&…

Read More Dec 20

Specialist in the preparation of the manual

Client: Eurasia Partnership Foundation (EPF)

Description of Assignment: Preparation of the manual on agri / ecotourism

Duration of Assignment: 3 months

Contract Type: Service Contract

D

Read More Dec 14