» Vətəndaş Cəmiyyəti Təşkilatlarının Gücləndirilməsi

Cənubi Qafqazda qrant təşkilatçılığı və proqram idarəçiliyi sahəsində tanınmış lider olan Avrasiya Əməkdaşlıq Fondunun veb səhifəsinə xoş gəlmisiniz. AƏF, regionda fəaliyyətlərini genişləndirməyə imkan verən proqramları, ideyaları, struktur və ekspertizası kimi başlıca resursları ilə Avrasiya Fondu (AF) Şəbəkəsinin üzvüdür

Vətəndaş Cəmİyyətİ Təşkİlatlarının Gücləndİrİlməsİ

Avropa Qonşuluq Siyasəti və Şərq Tərəfdaşlığı çərçivəsində insan hüquqları və demokratikləşmə sahəsində öhdəliklərə uyğun olaraq, Avropa İttifaqı və BMTİP Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin rolu və potensialının gücləndirilməsi və qorunması sahəsində ümumi məqsədlə müqavilə imzaladılar.  Avropa İttifaqı və BMTİP tərəfindən maliyyələşdirilən “Həssas əhalinin sosial-iqtisadi hüquqlarının inkişafında vətəndaş cəmiyyətinin daha çox rol oynamasına imkan yaratmaq” çərçivəsində insan hüquqları və əsas azadlıqları nəzərdə tutulur.

Avrasiya Əməkdaşlıq Fondu (AƏF) Avropa İttifaqı-BMTİP Tərəfdaşlığı çərçivəsində 12 Vətəndaş Cəmiyyəti Təşkilat tərəfdaşlarından biri olaraq, sentyabr 2016-cı ildən 2017-ci il tarixləri arasında Strateji Əməkdaşlıq və İnkişaf və İdarəetmə Koordinasiya təşəbbüsü çərçivəsində bir sıra tədbirlər həyata keçirilməsində kömək etdi.

AƏF regional QHT-lərin və onların seçicilərinin ehtiyaclarını daha yaxşı həll etmək üçün müxtəlif növ vasitələrə kömək etdi.  AƏF, geniş potensial yaradılması (həm də institusional və ictimai siyasət və effektiv təbliğat ilə əlaqəli) ilə yanaşı regional QHT şəbəkə üzvlərinə yerli müəyyən edilmiş ehtiyaclara cavab verən kiçik miqyaslı təşəbbüsləri həyata keçirmələrinə imkan yaratdı.

Hədəf qrupu 30 yerli vətəndaş cəmiyyəti təşkilatından, yerli hakimiyyət orqanları , o cümlədən EXCOMs, regional və milli səviyyədə müxtəlif dövlət qurumları, hədəf bölgələrinin bələdiyyələri, həmçinin Quba, Mingəçevir və Şirvan bölgələrində 3 QHT Resurs Mərkəzindən ibarət idi.

Məqsəd, bir tərəfdən regional şəbəkələr, müntəzəm koordinasiya iclasları, vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarının tematik işçi qrupları arasında, digər tərəfdən bələdiyyələr, EXCOM və digər hökumət təşkilatları da daxil olmaqla, milli və yerli hakimiyyət orqanları arasında qarşılıqlı fəaliyyətlərin innovativ formalarının təşviqi yolu ilə vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarının siyasi proseslərə giriş mexanizmlərinin inkişafına yönləndirmək  və yerli və milli səviyyədə belə tədbirlər üçün əlverişli mühitə nail olmaq idi.

XİDMƏT TƏKLİFLƏRİ ÜÇÜN 2Cİ MÜRACİƏT ELANI

Qafqaz Tədqiqat Resurs Mərkəzi – Gürcüstan təşkilatı Niderland Krallığının Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən maliyyələşdirilən, şəffaflıq və hesabatlılıq məsələlərində vətəndaş nəzarətin təkmilləşdirilməsi və bu sahələrdə Azərbaycan höküməti ilə əməkdaşlığın gücləndirilməsi üzrə innovativ ideyaların dəstəklənməsi üçün tərtib olunmuş proqram həyata keçirir. Bu proqramın tərkib hissəsi kimi onun ümumi məqsədlərinə xidmət edəcək aşağıda göstərilən istiqamətlər üzrə xidmət təkliflərinin […]

Read More May 24

YERLİ GƏNC TƏŞƏBBÜSLƏRİ ÜÇÜN 2Cİ MÜRACİƏT ELANI

Qafqaz Tədqiqat Resurs Mərkəzi – Gürcüstan təşkilatı Niderland Krallığının Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən maliyyələşdirilən, yerli gənc təşəbbüslərinin bacarıqlarının artırılması və fəaliyyətinin yaxşılaşdırılması üzrə innovativ ideyaların dəstəklənməsi üçün tərtib olunmuş 2-ci proqram həyata keçirir. Bu proqramın tərkib hissəsi kimi yerli gənclərin idarə etdiyi vətəndaş təşəbbüsləri üzrə xidmət təkliflərinin  mütəmadi olaraq qəbulunu 31 dekabr 2019-cu il tarixinədək […]

Read More May 24

YERLİ GƏNC TƏŞƏBBÜSLƏRİ ÜÇÜN MÜRACİƏT ELANI

Qafqaz Tədqiqat Resurs Mərkəzi – Gürcüstan təşkilatı Niderland Krallığının Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən maliyyələşdirilən, yerli gənc təşəbbüslərinin bacarıqlarının artırılması və fəaliyyətinin yaxşılaşdırılması üzrə innovativ ideyaların dəstəklənməsi üçün tərtib olunmuş proqram həyata keçirir. Bu proqramın tərkib hissəsi kimi yerli gənclərin idarə etdiyi vətəndaş təşəbbüsləri üzrə xidmət təkliflərinin qəbulunu 28 dekabr 2018-ci il tarixinədək açıq elan edir. […]

Read More Nov 29