» Vətəndaş Cəmiyyəti Təşkilatlarının Gücləndirilməsi

Cənubi Qafqazda qrant təşkilatçılığı və proqram idarəçiliyi sahəsində tanınmış lider olan Avrasiya Əməkdaşlıq Fondunun veb səhifəsinə xoş gəlmisiniz. AƏF, regionda fəaliyyətlərini genişləndirməyə imkan verən proqramları, ideyaları, struktur və ekspertizası kimi başlıca resursları ilə Avrasiya Fondu (AF) Şəbəkəsinin üzvüdür

Vətəndaş Cəmİyyətİ Təşkİlatlarının Gücləndİrİlməsİ

Avropa Qonşuluq Siyasəti və Şərq Tərəfdaşlığı çərçivəsində insan hüquqları və demokratikləşmə sahəsində öhdəliklərə uyğun olaraq, Avropa İttifaqı və BMTİP Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin rolu və potensialının gücləndirilməsi və qorunması sahəsində ümumi məqsədlə müqavilə imzaladılar.  Avropa İttifaqı və BMTİP tərəfindən maliyyələşdirilən “Həssas əhalinin sosial-iqtisadi hüquqlarının inkişafında vətəndaş cəmiyyətinin daha çox rol oynamasına imkan yaratmaq” çərçivəsində insan hüquqları və əsas azadlıqları nəzərdə tutulur.

Avrasiya Əməkdaşlıq Fondu (AƏF) Avropa İttifaqı-BMTİP Tərəfdaşlığı çərçivəsində 12 Vətəndaş Cəmiyyəti Təşkilat tərəfdaşlarından biri olaraq, sentyabr 2016-cı ildən 2017-ci il tarixləri arasında Strateji Əməkdaşlıq və İnkişaf və İdarəetmə Koordinasiya təşəbbüsü çərçivəsində bir sıra tədbirlər həyata keçirilməsində kömək etdi.

AƏF regional QHT-lərin və onların seçicilərinin ehtiyaclarını daha yaxşı həll etmək üçün müxtəlif növ vasitələrə kömək etdi.  AƏF, geniş potensial yaradılması (həm də institusional və ictimai siyasət və effektiv təbliğat ilə əlaqəli) ilə yanaşı regional QHT şəbəkə üzvlərinə yerli müəyyən edilmiş ehtiyaclara cavab verən kiçik miqyaslı təşəbbüsləri həyata keçirmələrinə imkan yaratdı.

Hədəf qrupu 30 yerli vətəndaş cəmiyyəti təşkilatından, yerli hakimiyyət orqanları , o cümlədən EXCOMs, regional və milli səviyyədə müxtəlif dövlət qurumları, hədəf bölgələrinin bələdiyyələri, həmçinin Quba, Mingəçevir və Şirvan bölgələrində 3 QHT Resurs Mərkəzindən ibarət idi.

Məqsəd, bir tərəfdən regional şəbəkələr, müntəzəm koordinasiya iclasları, vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarının tematik işçi qrupları arasında, digər tərəfdən bələdiyyələr, EXCOM və digər hökumət təşkilatları da daxil olmaqla, milli və yerli hakimiyyət orqanları arasında qarşılıqlı fəaliyyətlərin innovativ formalarının təşviqi yolu ilə vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarının siyasi proseslərə giriş mexanizmlərinin inkişafına yönləndirmək  və yerli və milli səviyyədə belə tədbirlər üçün əlverişli mühitə nail olmaq idi.

MİNGƏÇEVİR, QUBA VƏ ŞİRVAN ŞƏHƏRLƏRİNDƏ FƏALİYYƏT GÖSTƏRƏN JURNALİSTLƏR ÜÇÜN MƏQALƏ MÜSABİQƏSİ ELANI

Avropa Birliyi və BMT İnkişaf Proqramının Azərbaycan ofisinin  birgə  həyata keçirdiyi “Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinin gender aspektini nəzərə almaqla icrasında vətəndaş cəmiyyətinin rolunun təşviqi” adlı layihə çərçivəsində DataHub MMC və Avrasiya Əməkdaşlıq Fondunun ekspertləri tərəfindən “Qadınların Səsinin Aşkarlanması” adlı təşəbbüs həyata keçirilir. Təşəbbüs çərçivəsində Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinin gender yönümlü implementasiyasına dəstək olmaq üçün hədəf regionlarda fəaliyyət […]

Read More Nov 1

AVRASİYA ƏMƏKDAŞLIQ FONDU 2019-CU İLDƏ KEÇİRİLƏCƏK “MÜNAQİŞƏ MƏKTƏBİ 2” ÜÇÜN MÜRACİƏT QƏBULUNU AÇIQ ELAN EDİR

Avrasiya Əməkdaşlıq Fondu (AƏF) Avropa İttifaqının “Bacarıqların Artırılması və Vətəndaşların İştirakı ilə Sülh Quruculuğu” (PeaCE) layihəsi çərçivəsində, Böyük Britaniyanın Sabitlik və Təhlükəsizlik Fondu  tərəfindən birgə maliyyələşdirilən  “Münaqişə Məktəbi 2” üçün qəbul elan edir.   “Münaqişə Məktəbi”nin məqsədi Azərbaycan gənclərinin münaqişə sahəsində bilik və bacarıqlarını artırmaq və beləliklə də, müxtəlif beynəlxalq platformalarda Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə […]

Read More Aug 10

REMEMBERING ROY SOUTHWORTH. WITH HEARTFELT CONDOLENCES FROM EPF AZERBAIJAN TEAM

From the Executive Committee of the Eurasia Partnership Foundations, the Europe Foundation and the Caucasus Research Resource Centers Roy Southworth, our dear friend and colleague, died on July 23rd in California from cancer. In his final days, Roy was surrounded by his wife Cathy, his three children, their spouses and all of his grandchildren. Roy’s death is […]

Read More Aug 5