» PROMOTING RULE OF LAW AND DEMOCRATIZATION PROGRAM

Cənubi Qafqazda qrant təşkilatçılığı və proqram idarəçiliyi sahəsində tanınmış lider olan Avrasiya Əməkdaşlıq Fondunun veb səhifəsinə xoş gəlmisiniz. AƏF, regionda fəaliyyətlərini genişləndirməyə imkan verən proqramları, ideyaları, struktur və ekspertizası kimi başlıca resursları ilə Avrasiya Fondu (AF) Şəbəkəsinin üzvüdür

PROMOTING RULE OF LAW AND DEMOCRATIZATION PROGRAM

Eurasia Partnership Foundation implemented “Promoting Rule of Law and Democratization” Program. The aim of the program was to improve democracy, human rights, freedom of expression, transparency and accountability, as well as to contribute to the development of active civil society in Azerbaijan. In the framework of the program, 30 non-governmental organizations (NGOs) selected through EPF’s “Invited Proposals” mechanism  invited to submit proposals. The program was financially supported by the Social Transformation instrument (MATRA) of the Netherlands Ministry of Foreign Affairs.