» Yerli İdarəetmə və Ətraf Mühit Proqramı

Cənubi Qafqazda qrant təşkilatçılığı və proqram idarəçiliyi sahəsində tanınmış lider olan Avrasiya Əməkdaşlıq Fondunun veb səhifəsinə xoş gəlmisiniz. AƏF, regionda fəaliyyətlərini genişləndirməyə imkan verən proqramları, ideyaları, struktur və ekspertizası kimi başlıca resursları ilə Avrasiya Fondu (AF) Şəbəkəsinin üzvüdür

Yerlİ İdarəetmə və Ətraf Mühİt Proqramı

Proqramın məqsədi BP və onun tərəfdaşlarının Azərbaycanın ətraf mühit və yerli idarəetmə sahələrinə yönəlmiş fəaliyyət və fəaliyyətlərinə təsir göstərən sahələrdə davamlı sosial inkişafına yardım etmək idi: (1) bələdiyyələrin yerli problemlərin müəyyənləşdirilməsində və çatdırılmasında və cəmiyyət üzvlərinin cəlb edilməsindəki qabiliyyətini artırmaq (2) ekoloji problemlər barədə məlumatlılığı artırmaq və onların həll edilməsinə kömək etmək.

Ümumi proqram yanaşması iki tamamlayıcı komponentdən ibarət idi. Birinci komponent AƏF-nun Bələdiyyə Xidməti Çatdırılmasında Şəffaflıq Programını təşkil edib və bələdiyyələrdə şəffaf praktikalar yaratmaq və bələdiyyə işlərinə ictimai iştirakçılığı təşviq etməklə yerli hökumətin potensialını və hesabatlılığını artırmaq məqsədi daşıyıb. AƏF, Bələdiyyənin Performans İdarəetmə Sistemini (BPİS) proqramın ilk komponentinin bir hissəsi kimi, bələdiyyələrin strateji planlaşdırma, özünü qiymətləndirmə və yerli prioritetləri müəyyənləşdirmək və bələdiyyə performansını qiymətləndirmək üçün  ictimaiyyətin iştirakını təmin etmək üçün məlumatların toplanması və qiymətləndirilməsini öyrətmək üçün istifadə edib. AƏF-nun istifadə aləti  BPİS, bələdiyyə fəaliyyəti ilə bağlı qərəzsiz data verən bir sıra göstəricilərə əsaslanıb. Daha sonra bu data keçmiş fəaliyyətə qarşı mövcud bələdiyyə fəaliyyətini qiymətləndirmək və bələdiyyə qrupları arasında müqayisə aparmaq üçün istifadə edilə bilib. AƏF, BTC boru kəməri boyunca 9 kənddə proqramı genişləndirilib. Bundan əlavə, proqram  bələdiyyələri hədəf alaraq yerli idarəetmədə gənclərin iştirakını artırmaq üçün yeni bir tərkib – Gənclər Palatası quraraq prosesə yönəldilmiş yanaşma tətbiq edib. Bugünkü gənclərin yerli hökumətin qərar qəbuletmə fəaliyyətlərinə maraq göstərmələri və gənclərin vətəndaş iştirakına yardım etmək üçün bu imkanların yaradılmasına təşviq edilməsi vacib idi. Gənclər Palatası yerli idarəetmə və kiçik ictimai qrantlarının idarə olunması ilə bağlı mövzularda təlim keçiblər. Gənclər Palatası AƏF Gənc Fondları tərəfindən təşkil edilən mentorlar və idarəetməsinə əsasən öz cəmiyyətlərindəki ətraf mühit layihələrinin həyata keçirilməsində məsuliyyət daşıyıblar.

Proqramın ikinci tərkib hissəsi bələdiyyələr, Gənclər Palatası və digər müvafiq iştirakçılar daxil olmaqla, yerli səviyyədə ətraf mühit məsələlərini həll etmək üçün müxtəlif qeyri-hökumət aktlarının məlumatlandırılması və cəlb edilməsinə yönəlib. Bundan əlavə, AƏF bu iştirakçıları ətraf mühit məsələləri ilə məşğul olmaqda mühüm rol oynayan bələdiyyələrlə əlaqələndirib. AƏF, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi ilə razılaşma memorandumu əldə etməyi planlaşdırıb və prioritetləri və maliyyələşdirmə layihələrini seçməkdə onlara müraciət edib. Proqramın ikinci komponenti mühitin həm inkişafın zəruriliyi, həm də inkişafın qurbanı olması fərziyyəsinə əsaslanıb. Azərbaycanda hava və suyun çirklənməsi əhəmiyyətli təhlükələrə səbəb olarkən,  rayonlardakı kənd təsərrüfatı torpaqları isə eroziya, duzlaşma və həddən artıq otlanmaya məruz qalır. Bir tərəfdən insan fəaliyyəti bu ekoloji problemlərin əsas mənbəyidir. Digər tərəfdən, bu ekoloji problemlər əhalinin, o cümlədən kənd yerlərində sosial-iqtisadi çətinliklərin mənbəyidir. Ölkənin ətraf mühitinin deqradasiyasının növləri və miqyası barədə məlumat mövcud olsa da, qeyri-hökumət iştirakçıları Azərbaycanın ətraf mühitinin yaxşılaşdırılmasında məhdud rol oynayırlar. AƏF, Ekologiya Tarazliq (EKOT) ilə birgə, biznes, gənclər və yerli hakimiyyət orqanları daxil olmaqla, yerli səviyyədə ətraf mühit məsələlərini həll etmək üçün müxtəlif qeyri-hökumət iştirakçılarınım məlumatlandırılmasına və cəlb olunmasına diqqət yetirib. EKOT kiçik miqyaslı müdaxilələrlə həll oluna biləcək ən mühüm ekoloji problemləri müəyyən etmək üçün hədəf alınmış cəmiyyətlərdə ilkin qiymətləndirmələr aparıb və problemlər və onların həll yolları haqqında Gənclər Palatası və YF üzvləri və yerli icma üzvlərini maarifləndirmək üçün işləyib. Proqram, hədəf bölgələrdə fəaliyyət göstərən müəssisələrin nümayəndələrinin proqramın fəaliyyətinə ciddi şəkildə cəlb olunmasını təmin edib.