» News & Events

Cənubi Qafqazda qrant təşkilatçılığı və proqram idarəçiliyi sahəsində tanınmış lider olan Avrasiya Əməkdaşlıq Fondunun veb səhifəsinə xoş gəlmisiniz. AƏF, regionda fəaliyyətlərini genişləndirməyə imkan verən proqramları, ideyaları, struktur və ekspertizası kimi başlıca resursları ilə Avrasiya Fondu (AF) Şəbəkəsinin üzvüdür

News & Events

Find the latest news and events that EPF Azerbaijan facilitates including info sessions, public lectures, and many others. News page provides an insight into exciting work that our team is doing. The majority of our events marked on the Calendar page are free and open to the public. Check web pages of CRRC and BIL to learn more about the events organized by our programs.