» CONSULTANCY IS PROVIDED TILL 9 JUNE, 2021.

Cənubi Qafqazda qrant təşkilatçılığı və proqram idarəçiliyi sahəsində tanınmış lider olan Avrasiya Əməkdaşlıq Fondunun veb səhifəsinə xoş gəlmisiniz. AƏF, regionda fəaliyyətlərini genişləndirməyə imkan verən proqramları, ideyaları, struktur və ekspertizası kimi başlıca resursları ilə Avrasiya Fondu (AF) Şəbəkəsinin üzvüdür

CONSULTANCY IS PROVIDED TILL 9 JUNE, 2021.

CRRC-Georgia/EPF-Azerbaijan announces an open call for proposals in the framework of “Peacebuilding through Capacity Enhancement and Civic Engagement: Phase 2” (PeaCE-2) programme funded by the European Union under the Instrument contributing to Stability and Peace (IcSP).

For more information check the link:https://www.dropbox.com/sh/sshkheeaudnteed/AABvNIvUbxNH4mS55zoyyCAha?dl=0
Be kindly informed that we will provide consultancy regarding project proposals. Consultancy is not mandatory. 
The purpose of the consultancy is to provide assistance for improving project proposals. During consultancy you will receive general feedback, addressing technical details regarding project proposals. Please be informed that the consultancy will not provide feedback about the context of project proposals.
Deadline. For getting consultancy please submit a draft version of the project proposal prior to 9 June 2021, 9:00 (Baku time) to  services@crrccenters.org. In case, if you have questions regarding the project proposal form itself and not aiming to send the project proposal, please submit these questions prior to  9 June 2021, 9:00 (Baku time) to services@crrccenters.org
Format and time. A consultancy will be a brief zoom call (10-15 minutes) scheduled for 10-11 June, 2021.
You will be notified regarding the consultancy time on 9 June, 2021.

Deadline: 15 June, 2021

Baku Food Hackathon

The most productive Hackathon of this fall – Baku Food Hackathon! Press-release, November 2021 “Baku Food Hackathon” jointly organized by the Delegation of the European Union (EU) to Azerbaijan, the Young European Ambassadors, and EU-funded “AgriVision” project implemented by the Eurasia Partnership Foundation and Constitutional Researches Foundation will take place on November 28th. The global […]

Read More Nov 15

“AgriVision” Biznes Plan Müsabiqəsi

Müsabiqə haqqında məlumat Avropa İttifaqının maliyyə dəstəyi ilə Avrasiya Əməkdaşlıq Fondu və “Konstitusiya” Araşdırmalar Fondu tərəfindən Lənkəran iqtisadi regionunda həyata keçirilən “AgriVision” layihəsi çərçivəsində aqrar/eko-turizm sahəsində uğurlu biznes planların maliyyələşdirilməsi üçün müsabiqə elan olunur. Müsabiqənin məqsədi Lənkəran İqtisadi Rayonunda yeni aqrar/eko- turizm xidmətlərinin yaradılması, habelə mövcud olan bizneslərə öz aqrar/eko-turizm xidmətlərini təkmilləşdirmək üçün investisiyaların yatırılması, […]

Read More Nov 2

Agri / eco-tourism development strategies were presented.

The next event was held within the framework of the EU-funded project “AgriVision” – support for the development of agri / eco-tourism in the Lankaran economic region. During the conference held in Lankaran, the development strategies of agri / eco-tourism destinations cooperating within the project were presented. Owners of small and medium-sized farms with the […]

Read More Sep 17