Cənubi Qafqazda qrant təşkilatçılığı və proqram idarəçiliyi sahəsində tanınmış lider olan Avrasiya Əməkdaşlıq Fondunun veb səhifəsinə xoş gəlmisiniz. AƏF, regionda fəaliyyətlərini genişləndirməyə imkan verən proqramları, ideyaları, struktur və ekspertizası kimi başlıca resursları ilə Avrasiya Fondu (AF) Şəbəkəsinin üzvüdür

Capacity building trainings

Trainings were provided to agri / ecotourism service providers in the southern region.

Within the framework of the “AgriVision” project implemented by  Eurasia Partne…

Read More Sep 2

Münaqişə Məktəbi

Avrasiya Əməkdaşlıq Fondu (AƏF) Avropa İttifaqının “Bacarıqların Artırılması və Vətəndaşların İştirakı ilə Sülh Quruculuğu: Mərhələ 2” (PeaCE-2)&…

Read More Jul 30

Branding and marketing strategies are being developed for agri / ecotourism destinations in the southern region.

With the financial support of the European Union, Eurasia Partnership Foundation in partnership with “Constitution” Research Foundation is implementing a 24-month “AgriVis…

Read More Jul 26

Study Tour in Turkey

Study tour has been organized in Turkey for representatives of agro / eco-tourism destinations.

Owners (or representatives) of agro / eco-tourism destinations selected from Lankaran eco…

Read More Jul 15